010-215 02 48 Ma t/m vrijdag van 09:00-17:00
FacebookTwitterYouTube

Menu

Verzekeringen


Belangrijk om goed verzekerd op reis te gaan!

Het is belangrijk dat je als reiziger goed voorbereid op reis gaat. Onze deelnemers zijn door hun beperking kwetsbaar en op vakantie ondernemen we nu eenmaal meer uitstapjes en activiteiten dan thuis. Door onze jarenlange ervaring weten we dat de risico' s op schade en/of medische kosten tijdens de vakantie zeker aanwezig zijn. Het is dus belangrijk om bij ongevallen en/of calamiteiten deze onverwachte kosten zoveel mogelijk te beperken. Wij adviseren dan ook om altijd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Waarom een reisverzekering?
De belangrijkste reden om een reisverzekering af te sluiten, is dat je hulp krijgt in onvoorziene (nood)situaties en dat de kosten van zo'n calamiteit en eventuele medische kosten vergoed worden. Denk aan het vervroegd afbreken van de reis of juist een langer verblijf door een ongeval, ziekte of overlijden. Dit soort gebeurtenissen kosten vaak veel geld en tijd, terwijl dit nergens anders is gedekt (ook niet bij de zorgverzekeraar). De kans dat het gebeurt is misschien niet groot, maar de kosten die ermee gemoeid zijn, zijn enorm. Of stel dat je gewond raakt en met speciaal vervoer teruggebracht moet worden naar Nederland. Of misschien word je zo ziek dat je op de geplande datum niet naar huis kunt. Bij al deze kosten en calamiteiten kun je terugvallen op je reisverzekering. Een reisverzekering kost 2,75 euro per dag incluis belastingen en poliskosten).

Waarom een annuleringsverzekering?
De kosten voor het annuleren van een reis zijn minder hoog en beperkt tot maximaal de totale reissom. Het komt echter wel regelmatig voor dat onze reizigers hun reis moeten annuleren (voor of tijdens de reis) door verslechterde mobiliteit en gezondheid, door ziekte, een operatie of bij het overlijden van een familielid. Als je geen annuleringsverzekering hebt, dan kunnen de annuleringskosten oplopen tot 100% van je totale reissom. Een annuleringsverzekering kost 8,6% van de reissom incluis assurantiebelastingen en poliskosten.

Heb je nog geen reis- en of verzekering afgesloten, dan kan je deze altijd bij ons afsluiten.

Polisvoorwaarden

Kijk hieronder voor de voorwaarden van onze verzekeringen:

Reisverzekering
Bij het boeken van een vakantie is het belangrijk dat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Wij raden de reiziger dan ook aan om bij boeking van de reis via ons ook een reisverzekering af te sluiten. De reisverzekering die wij aanbieden (Verzekeraar Allianz) kost € 2,75 per dag dekt de volgende schades:

• S.O.S.-Kosten
• Medische kosten
• Bagage dekking

Dekkingsvoorwaarden
• Voor deze reisverzekering geldt een eigen risico van € 100
• De bagageverzekering dekt een maximale schade van € 500
• De bagageverzekering biedt geen dekking voor verlies van geld
• De bagageverzekering dekt geen schade aan apparatuur en zorghulpmiddelen
• S.O.S.-Kosten, dekking van kosten voor noodzakelijke hulpverlening bij zoekacties en/of calamiteiten
• S.O.S.-Kosten, dekking van kosten voor noodzakelijke repatriëring naar huis
• Medische kosten, dekking van kosten voor noodzakelijke medische handelingen en/of ziekenhuisopname

Belangrijk om te weten
SET-Reizen is niet aansprakelijk voor schade die de reisverzekering niet dekt. Wij adviseren de reiziger te allen tijde om goed op de eigendommen te letten. Uit ervaring hebben wij geleerd dat betreffende schade aan eigendommen zoals camera.s en zonnebrillen moeilijk te claimen zijn; ten eerste verlangt de verzekeraar een eigen risico van tenminste 100 euro, ten tweede is het noodzakelijk om aangifte te doen van schade en of verlies/diefstal van uw eigendommen. Daarnaast dient de reiziger te bewijzen dat de schade en of verlies/diefstal van de eigendommen niet de schuld is van de reiziger.

Annuleringsverzekering
Bij het boeken van een vakantie is het belangrijk dat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Wij raden de reiziger dan ook aan om bij boeking van de reis via ons een annuleringsverzekering af te sluiten. De kosten hiervoor staan bij iedere reisaanbieding vermeld (brochure en website) en worden bij boeking op de factuur van de boeking in rekening gebracht.

Annulering melden
Een annulering dient telefonisch of schriftelijk aan SET-Reizen te worden gemeld. Indien de annuleringsgarantie bij ons is afgelsoten, versturen wij de boeker een annuleringsschadeformulier. Deze dient ingevuld en met de nodige bijlagen (bijvoorbeeld doktersverklaring) aan ons geretourneerd te worden.

Administratiekosten
Naast de annuleringskosten van de boeking wordt bij iedere annulering € 75 administratiekosten, reserveringskosten, verzekeringskosten (ook van de reisverzekering) en SGR-bijdrage in rekening gebracht.

Voorwaarden vergoedingen
De annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten indien de reis niet gemaakt kan worden als gevolg van een ernstige verhindering, zoals een ongeval, ziekte of overlijden van uzelf, familie (1e of 2e graad) of uw meereizende reisgenoot. Ook wordt het niet gebruikte deel van de reissom vergoed indien u de reis om bovengenoemde redenen tussentijds moet afbreken.

Wanneer de naderende vakantie voor de reiziger stress en spanningen oplevert en daarom de vakantie annuleert, dan valt dit niet onder de dekking van deze annuleringsverzekering.

Annuleringskosten
Als de annulering niet voldoet aan de voorwaarden of als men geen annuleringsgarantie heeft afgesloten zijn de annuleringskosten van de vakantieboeking afhankelijk van het tijdstip van annuleren:

• Annulering tot 90 dagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom
• Annulering vanaf de 90e dag tot de 60e dag van vertrek: 50% van de reissom
• Annulering vanaf de 60e dag tot de 45e dag van vertrek: 75% van de reissom
• Annulering vanaf de 45e dag tot de dag van vertrek: 100% van de reissom


Brochure aanvragen: Vul je gegevens in en we sturen je een brochure toe: