010-215 02 48 Ma t/m vrijdag van 09:00-17:00
FacebookTwitterYouTube

Menu

Boekingsvoorwaarden

Op een boeking van onze vakanties zijn naast deze boekingsvoorwaarden van SET-Reizen ook ons privacyreglement, de SGR-voorwaarden en de wet op de reisovereenkomst van toepassing:


Lees de onderstaande voorwaarden goed door voordat je een vakantie boekt!

De reisorganisator

SET-Reizen BV is een reisorganisatie gespecialiseerd in het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking. De reizen worden begeleide door beroepskrachten (zorgverleners) en vrijwilligers. SET-Reizen BV is aangesloten bij garantiefonds SGR. Meer informatie over deze organisatie lees je in artikel 33.

1. Reizigers

De vakanties van SET-Reizen in deze brochure zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Deze doelgroep kent een grote diversiteit in zelfredzaamheid, zorg en mobiliteit. Om deze verschillen per vakantiegroep zo klein mogelijk te houden bieden we verschillende zorgcategorieën aan afgestemd op de zorgvraag van de reizigers. Ons aanbod bestaat uit de volgende categorieën met de daaraan gestelde voorwaarden voor de reizigers:

1.1. Support
De reiziger die boekt voor deze categorie heeft een licht tot matige verstandelijke beperking, heeft een hoge mate van ADL-zelfredzaamheid en is zelfstandig op het gebied van persoonlijke verzorging, eten, drinken, douchen, aan- en uitkleden en toiletbezoek. De reiziger is mobiel en kan zonder hulp en hulpmiddelen minimaal een uur lopen in een redelijk tot normaal tempo. De reiziger moet in een groep kunnen functioneren en is in redelijke mate sociaal vaardig. Op deze categorie bieden we ondersteunende begeleiding (maximaal 12 reizigers en 3 begeleiders) maar geen verzorging en medische hulp.

1.2. Support+
De reiziger die boekt voor deze categorie heeft een licht tot matige verstandelijke beperking, is redelijk ADL-zelfredzaam en zelfstandig op het gebied van eten, drinken en toiletbezoek. Bij de persoonlijke verzorging, douchen, aan- en uitkleden heeft de reiziger soms iets meer aansturing nodig dan categorie ‘Support’. De reiziger is mobiel en kan zonder hulp en hulpmiddelen minimaal een 0,5 uur lopen in een redelijk tempo. De reiziger moet in een groep kunnen functioneren en is in redelijke mate sociaal vaardig. Op deze categorie bieden we ondersteunende begeleiding (maximaal 12 reizigers en 4 begeleiders) maar geen verzorging en verpleegkundige hulp.

1.3. Care Autisme
De reiziger die boekt voor deze categorie heeft een licht tot matige verstandelijke beperking met autisme. Op deze categorie bieden we ondersteunende begeleiding (maximaal 6 reizigers en 2 begeleiders) maar geen verzorging en medische hulp. Voor aanvullende voorwaarden die we stellen aan de reiziger zie categorie ‘Support’.

1.4. Care Rollator
De reiziger die boekt voor deze categorie heeft een licht tot matige verstandelijke beperking, is redelijk tot matig ADL-zelfredzaam en met enige hulp zelfstandig op het gebied van eten, drinken en toiletbezoek. Bij de persoonlijke verzorging, douchen, aan- en uitkleden krijgt de reiziger de hulp die daarbij nodig is. De reiziger kan met rollator minimaal een 1⁄2 uur lopen in een redelijk tempo en kan in en om het huis wel zonder rollator lopen. De reiziger moet in een groep kunnen functioneren en is in redelijke mate sociaal vaardig. Op deze categorie bieden we ondersteunende begeleiding (maximaal 8 reizigers en 4 begeleiders) maar geen verzorging en verpleegkundige hulp.

1.5. Care+ Diabetes
De reiziger die boekt voor deze categorie heeft een licht tot matige verstandelijke beperking met diabetes. Op deze reis wordt een begeleider opgesteld die vakbekwaam en gecertificeerd is om insuline te spuiten en bloedglucose te meten. Voor aanvullende voorwaarden die we stellen aan de reiziger zie categorie ‘Support’.

1.6. Care+ Zorgplus
De reiziger die boekt voor deze categorie heeft een licht tot matige verstandelijke beperking veelal in combinatie met een lichamelijk beperking en heeft verzorging en/of verpleegkundige hulp nodig. Bij de persoonlijke verzorging, douchen, toiletgang, aan- en uitkleden en duwen van de rolstoel krijgt de reiziger de hulp die daarbij nodig is. De reiziger moet in een groep kunnen functioneren en is in redelijke mate sociaalvaardig. Op deze categorie bieden we ondersteunende en verzorgende begeleiding (maximaal 12 reizigers en 10 begeleiders). Op een beperkt aantal reisdata is er een verpleegkundige aanwezig (Zorgplus Medicare).

2. Begeleiders

Omdat onze reizigers met een verstandelijke beperking niet zelfstandig op vakantie kunnen, biedt SET-Reizen voor deze doelgroep vakanties aan met begeleiding. Het team ervaren en enthousiaste begeleiders van onze reizen bestaan uit bestaan uit professionals, vrijwilligers en stagiairs van sport-, zorg- en pedagogische opleidingen. Deze begeleiders doen er samen alles aan om de reizigers een fantastische vakantie te beiden.

2.1. Professionals als begeleider
Het begeleiderteam van een reis staan onder leiding van een professional die de begeleiders in het team aanstuurt en ondersteund, maar ook samen met hen de reizigers begeleid en verzorgt. Deze beroepskrachten zijn in loondienst bij SET-Reizen en hebben een zorgopleiding, ruime werkervaring in de zorg en/of zijn door ons intern opgeleid. Zij hebben in het begeleiderteam de functie van teamleider, IG-verzorgende of verpleegkundige. Afhankelijk van de zorgcategorie bestaat het begeleiderteam uit minimaal 2 begeleiders, waarvan minimaal 1 professional als teamleider.

2.2. Taken begeleiders
De teamleider geeft leiding aan het team en is eindverantwoordelijk voor een goede reisuitvoer van de vakantie waarin plezier en zorg centraal staan. De gezamenlijke taken van de begeleiders zijn ondersteuning bieden aan de reizigers in ADL, sociaal contact, activiteiten, verzorging en allerlei praktische zaken zoals beheer van zakgeld, medicijnen, de vreemde taal in het buitenland en het voorkomen/oplossen van problemen. Samen zorgen de begeleiders voor een gezellige sfeer, leuke activiteiten en de juiste zorg en aandacht voor de reizigers.

3. Boeking

De hoofdboeker (wettelijk vertegenwoordiger van de reiziger en degene die de reis daadwerkelijk boekt) is verantwoordelijk voor de reisovereenkomst en gaat tevens de betalingsverplichting aan. De hoofdboeker is verplicht een weloverwogen reiskeuze te maken die past bij het lichamelijk en/of verstandelijk vermogen van de reiziger. De hoofdboeker is bij boeking tevens verplicht om de persoons- en zorggegevens van de reiziger duidelijk, zorgvuldig en naar waarheid in te vullen om een goed verloop van de reis en de benodigde zorg te waarborgen. SET-Reizen behoudt altijd het recht om in overleg met de hoofdboeker de boeking te wijzigen of te weigeren.

3.1. Boekingsproces
Een reservering van een reis kan via onze website of telefonisch gemaakt worden. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging kan de hoofdboeker via onze website inloggen en de gemaakte (optie)reservering inzien en beheren. Uiterlijk twee weken na reservering dient de hoofdboeker het gehele boekingsproces te doorlopen, de benodigde zorggegevens van de reiziger in te vullen en in de laatste stap van het boekingsproces de reservering te accorderen als definitieve boeking. Als de hoofdboeker meer tijd nodig heeft om de (zorg)gegevens van de reiziger in te vullen of nog geen financieel akkoord heeft van bijvoorbeeld de bewindvoerder van de reiziger, dan kan de optietermijn voor de reservering bij ons op aanvraag worden verlengd.

3.2. Bevestigingsfactuur & betalingscondities
Na de definitieve boeking van de reservering versturen wij de bevestigingsfactuur per e-mail. De aanbetaling is 20% van de totale reissom en dient binnen 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De restantbetaling dient 8 weken voor vertrek betaald te worden. Bij uitblijven van betaling worden, na enkele herinneringen, aanmanings- en incassokosten in rekening gebracht.

4. Reissom

De reissom van een geboekte vakantie is per persoon en inclusief; overnachtingen, maaltijden (artikel 11), vervoer van opstapplaats naar de bestemming v.v, vervoer ter plekke (afhankelijk van het geboekte reistype), begeleiding en/of zorg (afhankelijk van de geboekte zorgcategorie).

5. Bijkomende kosten

Naast de reissom zijn er nog andere kosten aan de boekingen verbonden. Deze kosten zijn hieronder verdeeld in verplichte- en optionele kosten.

5.1. Verplichte extra kosten
Reserveringskosten (€ 35), groepsgeld (artikel 6), toeristenbelasting (€ 1 p/n), garantiefonds (€ 10), vliegbelasting (€ 26,43), zakgeld (artikel 7), toeslag 1 op 1 begeleiding (€ 50) en toeslag medische verzorging (€ 50).

5.2. Optionele kosten
Zorghulpmiddelen (artikel 8), eenpersoonskamer (€ 250, artikel 10), reisverzekering (€ 2,75 p/d), annuleringsgarantie (artikel 19), haal&breng-service (artikel 22), 5 kg extra kofferbagage (€ 12, artikel 25) en corona boekings garantie (€ 50).br>

6. Groepsgeld & vakantieprogramma

Het vakantieprogramma (activiteiten, excursies, entreegelden en vervoer), het vakantieverslag en een heffing voor belastingen worden betaald uit het verplichte groepsgeld. Het vakantieprogramma is altijd onder voorbehoud en wordt ter plekke op de wensen en mogelijkheden van de reizigers. Restitutie van groepsgeld is niet mogelijk.

7. Zakgeld

Voor uitgaven van persoonlijke aard zoals consumpties en souvenirs tijdens de reis adviseren wij een zakgeldbedrag van minimaal € 10 per dag. Naast dit bedrag verzoeken wij de reiziger om voor de onderstaande uitgaven (lunch heen- en terugreis en consumptiepot) extra zakgeld mee te nemen.

7.1. Maaltijdgeld terugreis
Wij adviseren om voor de heenreis een lunchpakket mee te nemen. Op de terugreis kan het zijn dat de reiziger later in de middag of zelfs in de avond pas aankomt op het verzamelpunt of opstap/uitstapplaats. Hou er dan rekening mee om, afhankelijk van het tijdstip van aankomst, extra zakgeld voor lunch (€ 5) en diner (€ 12,50) mee te nemen.

7.2. Consumptie-pot
Voor gezamenlijke consumpties bij de lunch en het diner verzoeken wij de reiziger een extra bedrag van € 7,50 tot € 15,00 per dag (afhankelijk van het geboekte reistype) hiervoor mee te nemen. Bij de reisbescheiden versturen wij een consumptiepot-envelop waarmee dit bedrag kan worden overhandigt aan de begeleiding op de verzamelplaats.

7.3. Zakgeldbeheer
Indien de reiziger ervoor kiest om het zakgeld niet zelf te beheren, dan zal de begeleiding het ingeleverde zakgeld beheren. Dagelijks of een paar keer per week zal de begeleiding een deel van het zakgeld aan de reiziger geven. De reiziger kan dit zakgeld dan zelf of samen met de begeleiding uitgeven. Bij de reisbescheiden die wij 3 weken voor vertrek versturen zit een zakgeldenvelop om het zakgeld in op te bergen en dit op het verzamelpunt aan de begeleiding te overhandigen.

8. Hulpmiddelen

Bij boeking van een zorg-plus reis kunnen ook de benodigde hulpmiddelen zoals hoog/laagbed, tillift en douchestoelen geboekt worden. Voor deze hulpmiddelen gelden de volgende tarieven:

8.1. Binnenland
-1 hulpmiddel: € 50
-2 hulpmiddel: € 100

8.2. Buitenland
-1 hulpmiddel: € 100
-2 hulpmiddel: € 150

9. Kamerindeling

De geboekte overnachtingen zijn op basis van een indeling op twee- of driepersoonskamers. De reiziger moet dus bereid zijn om een kamer te delen met één of meer reiziger(s) van hetzelfde geslacht. De meeste kamers hebben twee losstaande éénpersoonsbedden, maar soms kan het zijn dat je met je medereiziger slaapt in een tweepersoonsbed met twee aparte matrassen en dekens, maar wel in één ombouw. De begeleiders slapen nooit op de kamers met de reizigers en hebben altijd hun eigen kamer.

10. Eénpersoonskamer

De reiziger heeft alleen recht op een éénpersoonkamer als deze is geboekt en betaald. Eénpersoonskamers zijn beperkt beschikbaar en kunnen alleen op aanvraag geboekt worden voor een toeslagtarief van € 250.

11. Maaltijden

De geboekte vakantie is inclusief de maaltijden vanaf het diner op de eerste dag (heenreis) tot en met het ontbijt op de laatste dag (terugreis). Afhankelijk van de geboekte reis worden de maaltijden zelf bereid door het begeleiderteam en/of genuttigd in een restaurant. Het kan natuurlijk zijn dat je op de terugreis later in de middag of zelfs in de avond aankomt bij het verzamelpunt of opstapplaats. De kosten voor deze lunch en diner zijn dan voor eigen rekening. Zie artikel 7.

11.1. Dieet of andere maaltijd wensen
Een dieet of andere speciale wensen met betrekking tot het eten, kan vermeld worden bij boeking. Eventuele meerkosten voor het aangevraagde dieet worden aan de reiziger doorberekend. Wij doen ons best om de bij boeking doorgegeven wensen zo goed mogelijk te regelen, maar we kunnen een specifiek dieet of andere speciale wensen niet altijd garanderen.

12. Vakantieprogramma

De omschrijving bij de gepubliceerde reizen in deze brochure en op onze website is slechts een suggestie voor de te ondernemen activiteiten en excursies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het daadwerkelijke vakantieprogramma van een reis wordt tijdens de vakantie afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de reizigers en georganiseerd door de begeleiders. De kosten voor dit vakantieprogramma wordt betaald van het groepsgeldbudget (artikel 6).

13. Medicijnen

Als de reiziger medicatie gebruikt is het van groot belang om bij boeking een medicatielijst door te geven en te melden of men wel of geen hulp nodig heeft bij het medicijngebruik. Tussentijdse wijzigingen in de medicatie dient ruim voor vertrek aan SET-Reizen te worden gemeld. Voor het meenemen van medicatie op reis is veelal een medisch paspoort en een medische verklaring vereist. Zie artikel 16.

13.1. Medicatiebeheer
Indien de reiziger hulp nodig heeft bij medicatie of de medicatie niet zelf beheert, kan dit als zodanig bij boeking worden aangegeven. De hoofdboeker geeft daarmee SET-Reizen en dus onze begeleiders toestemming om de medicijnen in beheer te hebben en/of toe te dienen. Bij het gebruik van een insuline prikpen wordt dit toegediend (alleen zorgcategorie diabeet- en zorgplus-medicare) door een hiervoor vakbekwame en gecertificeerde begeleider.

14. Vaccinaties

De reiziger dient zelf te zorgen voor de eventueel benodigde vaccinaties. Welke vaccinaties nodig zijn hangt af van de adviezen van de Rijksoverheid, de bestemming, de persoonlijke gezondheid en vaccinaties die de reiziger eerder heeft gekregen. Kijk op website www.ggdreisvaccinaties.nl en https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies of raadpleeg de huisarts voor een goed advies.

15. Reisbescheiden

Uiterlijk 3 weken voor vertrek versturen wij de reisinformatie per e-mail en tevens per post naar het bij boeking opgegeven adres. Deze reisbescheiden bevat reis- en verzameltijden, twee kofferlabels, een consumptiepot-envelop (zie artikel 7), een zakgeldenvelop (zie artikel 7) en een overdracht-envelop.

15.1. Overdracht-envelop
Bij de reisbescheiden ontvangt de reiziger een overdracht-envelop. Wij verzoeken de reiziger om persoonlijke spullen zoals medicatie, zakgeldenvelop, consumptiepot-envelop, paspoort en verzekeringspas in de overdracht-envelop op te bergen en dit te overhandigen aan het begeleiderteam op de verzamelplaats. Op de terugreis krijgt de reiziger deze envelop met persoonlijke spullen weer retour.

15.2. Vliegtickets
Bij boeking van een vliegvakantie worden de benodigde vliegtickets niet opgestuurd naar de reiziger. Deze tickets worden tijdens de gehele reis in beheer gehouden door het begeleiderteam die de groep gezamenlijk incheckt op de heen- en terugreis.

16. Reisdocumenten

De reiziger dient zelf te zorgen voor een geldig reisdocument zoals een paspoort of Nederlandse identiteitskaart (alleen geldig in Europa) die voldoet aan de eisen van de immigratiedienst en andere instanties van het land van bestemming. Sommige landen stellen ook eisen aan de geldigheidsduur van het paspoort en/of stellen een visum verplicht. Kijk op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ vakantie-en-reizen/reisdocumenten voor meer informatie. Zie ook artikel 14.

16.1. Medisch Paspoort
Als je medicatie gebruikt, wordt het aangeraden of vereist om een medisch paspoort mee te nemen om problemen met medicatie bij verlies of douane controle te voorkomen. In het Europees Medisch Paspoort worden gegevens vermeld over medicijngebruik, ziekten of aandoeningen. Het is tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar, onder meer bij huisartsen en apotheken.

16.2. Medische verklaring
Gebruik je medicatie die onder de Opiumwet vallen, dan is een Engelstalige medische verklaring met apostillestempel vereist. Meenemen van deze geneesmiddelen zonder verklaring is strafbaar. Op www.hetcak.nl is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de verklaring aangevraagd kan worden.

17. Wijziginskosten

Indien de hoofdboeker een wijziging wilt aanbrengen in de boeking zoals naam van de reiziger, opstapplaats of ophaaladres voor haal&breng-service kan dat leiden tot wijzigingskosten. Deze kosten zijn afhankelijk van het tijdstip en type van de wijziging en worden in rekening gebracht op de boeking.

18. Reisverzekering

Bij het boeken van een vakantie is het belangrijk dat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Wij raden de reiziger dan ook aan om bij boeking van de reis via ons een reisverzekering af te sluiten. Deze reisverzekering die wij aanbieden kost € 2,75 per dag dekt de volgende schades:

•SOS-hulpverlening
•Medische kosten
•Bagage dekking

Voor deze reisverzekering geldt een eigen risico van € 50 en de bagageverzekering dekt een maximale vergoeding van € 500, maar biedt geen dekking voor verlies van geld en schade aan apparatuur en zorghulpmiddelen. SET-Reizen is niet aansprakelijk voor schade die de reisverzekering niet dekt. Meer informatie over de (polis)voorwaarden staat op www.set-reizen.nl/verzekeringen/

19. Annuleringsverzekering

Bij het boeken van een vakantie is het belangrijk dat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Wij raden de reiziger dan ook aan om bij boeking van de reis via ons een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten als de reis niet gemaakt kan worden als gevolg van een ernstige verhindering, zoals een ongeval, ziekte of overlijden van de reiziger, zijn/haar familie (1e of 2e graad) of meereizende reisgenoot. Ook wordt het niet gebruikte deel van de reissom vergoed als de reis om bovengenoemde redenen tussentijds wordt afgebroken. Wanneer de naderende vakantie voor de reiziger stress en spanningen oplevert en daarom de vakantie annuleert, dan valt dit niet onder de dekking van deze annuleringsverzekering. Een annulering dient direct telefonisch of per e-mail aan SET-Reizen te worden gemeld.

Een annulering dient telefonisch of schriftelijk aan SET-Reizen te worden gemeld.

Naast de annuleringskosten van de boeking wordt bij iedere annulering € 75 administratiekosten, de reserveringskosten en verzekeringspremies in rekening gebracht.

De annuleringskosten hangen af van het tijdstip van annuleren. De annuleringskosten bij annulering zijn als volgt:

25% van de totale reissom
Annulering tot 90 dagen voor de dag van vertrek: 25% van de totale reissom;
50% van de totale reissom
Annulering vanaf de 90e dag tot de 60e dag van vertrek: 50% van de totale reissom;
75% van de totale reissom
Annulering vanaf de 60e dag tot de 45e dag van vertrek: 75% van de totale reissom;
100% van de totale reissom
Annulering vanaf de 45e dag tot de dag van vertrek: 100% van de totale reissom.

Naast de bovenstaande annuleringskosten wordt bij iedere annulering €75 administratiekosten, de SGR-bijdrage, de reserveringskosten en verzekeringspremies in rekening gebracht.

20. Opstapplaatsen

Naast onze verzamelpunten bieden we een aantal extra opstap- en uitstapplaatsen aan welke vermeld staan op pagina 83 van deze brochure. Bij deze opstapplaatsen en tijdens de rit naar het verzamelpunt zijn er geenbegeleiders van SET-Reizen aanwezig. De reizigers die gebruik maken van één van onze opstapplaatsen worden op het afgesproken tijdstip opgehaald door een chauffeur van onze servicelijn die je naar het verzamelpunt brengt. Hier staan onze begeleiders klaar om je te ontvangen. In sommige gevallen kan het zijn dat de vertrektijden bij het versturen van de reisbescheiden (drie weken voor vertrek) nog niet bekend zijn. De exacte tijden worden dan uiterlijk een week voor vertrek vermeld.

21. Verzamelpunt

Op het verzamelpunt komen alle reizigers op eigen gelegenheid, met onze servicelijnen of met onze haal&breng-service tezamen om na een korte pauze te vertrekken naar de vakantiebestemming. Op dit verzamelpunt worden de reizigers van harte verwelkomt door de begeleiders van SET-Reizen die te herkennen zijn aan hun rode shirts of jacks. De verzamelpunten zijn afhankelijk van de geboekte reis en staan bij de reizen in deze brochure of onze website vermeld.

22. Haal&breng-service

Als de reiziger niet op eigen gelegenheid kan of wil afreizen naar de opstapplaats of het verzamelpunt adviseren wij om onze haal&breng-service te boeken. Tijdens dit vervoer zijn er geen begeleiders van SET-Reizen aanwezig, maar wordt de reiziger opgehaald door een chauffeur van onze samenwerkende taxi partners. De reiziger wordt vervolgens naar de opstapplaats van de servicelijnen of direct naar het verzamelpunt gebracht en door de chauffeur persoonlijk overgedragen aan de begeleiders van SET-Reizen. Deze haal&breng-service zijn veelal gedeelde ritten met andere reisgenoten waardoor de rit wat langer duurt dan een normale directe rit. SET-Reizen garandeert echter altijd een tijdige aansluiting op het verzamelpunt. De tarieven voor de haal&breng-service vind je op pagina 83..

23. Vertrektijden

De vertrek- en aankomsttijden van busreizen en riviercruises zijn veelal halverwege de ochtend of vroeg in de middag. De vertrek- en aankomsttijden voor vliegreizen en zeecruises zijn veelal in de vroege ochtend of laat in de avond.

24. Annulering en wijziging van de reis

SET-Reizen behoudt zich het recht voor om de reisovereenkomst van de geboekte reis met onmiddellijke ingang op te zeggen bij overmachtsituaties (artikel 28). Bij beëindiging van de overeenkomst krijgt de boeker geen restitutie van de betaalde verzekeringspremies, en garantiefondsbijdrage. SET-Reizen behoudt zich het recht voor om de reisovereenkomst van de geboekte reis op verschillende onderdelen te wijzigen zoals verblijf, bestemming, reisprogramma, vervoer, opstapplaats of de samenstelling van het begeleiderteam. Het recht om de reisovereenkomst te annuleren of te wijzigen geldt ook bij onderstaande situaties:

24.1. Onvoorziene prijsstijgingen
Door politieke en economische wijzigen kunnen prijsstijgingen ontstaan. In zulke situaties behoudt SET-Reizen zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen door te voeren en deze extra kosten op de boeking van de reiziger in rekening te brengen.

24.2. Wijziging van gezondheid
Indien voor vertrek de lichamelijke- en/of geestelijke gezondheid van de reiziger wijzigt, dan behoudt SET-Reizen zich het recht voor om de boeking te annuleren, te wijzigen en indien nodig extra kosten in rekening te brengen.

24.3. Minimum aantal deelnemers
Indien er minder reizigers hebben geboekt dan het minimaal gewenste aantal (busreis recreatief 6 pax, busreis excursie 9 pax, busreis zorgplus 9 pax en vliegreis 6 pax) behoud SET-Reizen het recht voor om de boeking te annuleren of een gepast alternatief te bieden. Gaat de reiziger niet akkoord met het alternatief, dan vindt restitutie plaats van de reissom.

25. Bagage

Extra bagage of speciale hulpmiddelen zoals een rolstoel en/of verzorgingsmateriaal, moet bij boeking worden gemeld. Hiervoor kan een toeslag gelden. Wij verzoeken de reizigers om alle bagage goed en duidelijk te labelen met kofferlabels. Voor het mee nemen van bagage gelden de volgende regels:

25.1. Koffers en handbagage
Vliegreizen: het standaard gewicht bij boeking van een koffer bij SET-Reizen voor ruimbagage is 15 kg, handbagage is maximaal 5 kg. Handbagage mag niet groter zijn dan 40 x 30 x 20 cm. Als het bagagegewicht te hoog is, wordt bij inchecken een extra tarief gehanteerd van €10 per kilo die je direct moet betalen. Bij boeking kan je aangeven of je wilt kiezen voor 20 kg ruimbagage voor €12 toeslag..

Busreizen: te zware koffers of koffers met een afwijkende afmeting mogen door de chauffeurs geweigerd worden. De normale afmeting voor een koffer is 80 x 70 x 30 cm. Gewicht maximaal 20 kg. Handbagage moet onder de voetsteun van de busstoelen passen.

25.2. Rolstoel en scootmobiel
Vliegreizen: er is beperkte capaciteit voor het meenemen van een (elektrische) rolstoel of scootmobiel. De maximale afmetingen van een (elektrische) rolstoel/scootmobiel zijn voor vliegreizen in ingeklapte staat 85 x 75 x 86 cm (LxBxH). Bij afwijkende afmetingen kan het zijn dat een rolstoel wordt geweigerd of op z’n kant wordt vervoerd.

Busreizen: er is beperkte capaciteit voor het meenemen van een (elektrische) rolstoel. De breedte in rijklare stand mag maximaal 100 x 85 cm (LxB)zijn, in verband met de breedte van de hydraulische lift vande aangepaste touringcar.

25.3. Verzorgingsmateriaal
Bij gebruik van verzorgingsmateriaal zoals katheters, incontinentie materiaal en latex handschoenen, moet de reiziger dit verplicht meenemen. Kan dit materiaal niet in koffer of handbagage, dan moet het bij boeking als extra bagage gemeld worden bij SET-Reizen. Let op: bij busreizen kan extra bagage geweigerd worden bij beperkte bagageruimte. Vraag SET-Reizen bij boeking om advies.

26. Uitsluiting van deelname aan een reis

Na boeking van de vakantie behoudt SET-Reizen zich het recht voor reizigers te allen tijde uit te sluiten van deelname aan de vakantie en/of vervroegd naar huis te sturen. SET-Reizen is gerechtigd om alle gemaakte kosten bij uitsluiting bij de reiziger of de hoofdboeker in rekening te brengen.

Uitsluiting van een reis geldt bij de volgende situaties:

26.1. Onjuiste informatie
Uitsluiting van een reis bij onjuiste informatie; Indien er bij boeking niet volledige informatie over de handicap, zorgvraag en gezondheid van de reiziger is vermeld.

26.2. Ongewenst gedrag
Uitsluiting van een reis bij ongewenst gedrag; Indien reiziger hinderlijk, gevaarlijk of agressief gedrag vertoont waardoor de uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt en/of waardoor dit gedrag het vakantieplezier van andere reizigers beïnvloed. Uitsluiting van een reis geldt ook bij gedrag waardoor contacten met politie en justitie onvermijdelijk zijn.

26.3. Negeren van afspraken
Uitsluiting van een reis bij het negeren van afspraken; Indien de reiziger alle aanwijzingen en gemaakte afspraken bij boeking en/of tijdens de reis negeert.

26.4. Geen geldig reisdocument
Uitsluiting van een reis bij ongeldig reisdocument; indien de reiziger niet beschikt over een vereist en geldig reisdocument zoals paspoort, Nederlandse identiteitskaart, vaccinatiebewijs, medisch paspoort en/of een medische verklaring.

26.5. Openstaande factuur
Uitsluiting bij openstaande factuur; indien niet is voldaan aan de financiële verplichtingen behorend bij boeking.

26.6. Overgewicht reiziger
Uitsluiting bij overgewicht; Indien de reiziger met een dusdanig zwaar overgewicht niet plaats kan nemen in een normale vliegtuig- of busstoel of om andere praktische redenen de uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt.

27. Aansprakelijkheid reiziger

De reiziger is te allen tijde aansprakelijk voor veroorzaakte materiële- en immateriële zaken, ongeacht of deze schade het gevolg is van de geestelijke- en/of lichamelijk gezondheid van de reiziger of derden. De door de reiziger veroorzaakte schade zijn voor rekening van de reiziger. Bij ernstige misdragingen kan de begeleiding, accommodatieverschaffer of andere benadeelde partijen genoodzaakt zijn passende maatregelen te nemen. Voor deze maatregelen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten kan SET-Reizen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

28. Overmacht

In de volgende situaties kan SET-Reizen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door; oorlog, revolutie, brand, zware weersomstandigheden, natuurrampen, belemmeringen in de infrastructuur, oproer, werkonderbreking, staking, epidemieën, pandemieën, quarantaines en overheidsmaatregelen.

29. Voorbehoud

Fouten in deze brochure en de reisinformatie binden SET-Reizen niet. SET-Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in het vervoer, routes, reisprogramma en accommodatie van de reis en door plotselinge prijsstijgingen de reissom aan te passen. (Zie ook artikel 24).

30. Foto-/Videomateriaal

Om onze klantendoelgroep een sfeerimpressie te geven van onze vakanties maken we gebruik van beeldmateriaal voor promotiedoeleinden en ter illustratie van onze reisgids, website, nieuwsbrieven en social media kanalen. Bij boeking gaat de hoofdboeker akkoord om de door ons gemaakte fotos voor deze doeleinden te gebruiken. Dankzij deze sfeerbeelden krijgt de reiziger en/of hoofdboeker een goed beeld van onze vakanties, reiziger en begeleiders. Ook ontvangen alle reizigers na afloop van de reis een vakantieverslag met leuke vakantiefoto’s om aan hun eigen begeleiders, familie of vrienden te laten zien.

31. Klachten

SET-Reizen doet er alles aan om om onze reizen tot volle tevredenheid uit te voeren. Als de reis niet aan de verwachtingen heeft voldaan, meld dan direct de klacht bij de begeleiding. Wordt de klacht niet ter plekke naar tevredenheid opgelost, dan verzoeken wij de klacht binnen 4 weken na afloop van de vakantie schriftelijk bij SET-Reizen in te dienen.

32. Garanties op boeking

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen is SET-Reizen BV aangesloten bij garantiefonds SGR. Om aan de privacywetgeving te voldoen hebben we een privacybeleid opgesteld om de persoonsgegevens van de boeker te beschermen.

SGR
De garantie van de Stichting Garantie Reisgelden (SGR) houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is, dat de reiziger het betaalde reisgeld terugkrijgt, als de reisorganisator door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. De in dit programma gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van SGR, binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling. Voor zover de overeenkomst ook het vervoer omvat en de plaats van bestemming al is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl.

Privacybeleid
SET-Reizen BV hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De wetgeving Wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat wij als verwerkingsverantwoordelijke de door jouw met toestemming verstrekte persoonsgegevens veilig en discreet moeten beheren. Wij hebben hierin ook de taak uit te leggen hoe we jouw gegevens verwerken en gebruiken.

Klik hier voor ons volledige privacybeleid


Brochure aanvragen: Vul je gegevens in en we sturen je een brochure toe: